Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se ustanove, stručna udruženja, zadruge, zadružni savezi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, županijske  i lokalne razvojne agencije koji ispunjavaju uvjete ovog Javnog poziva

Rok za prijavu

7 rujna, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za provedbu programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2022. godinu

Predmet natječaja

Cilj potpore je poticanje informiranja, promocije, razmjene znanja, inovacija i dostignuća o poljoprivredi, prehrani i šumarstvu, domaćih proizvoda, zaštiti zdravlja biljaka ili životinja, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje te povećanje konkurentnosti i trživosti hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

U okviru Natječaja sufinanciraju se:

 • organizacija znanstveno-stručnih skupova iz područja poljoprivrede, proizvodnje i prerade, sigurnosti i kvalitete hrane, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja;
 • organizacija gospodarskih skupova (sajmova i izložbi) u vezi s poljoprivredom, proizvodnjom i preradom proizvoda, prehranu i ruralni razvoj;
 • organizacija lokalno-tradicijskih skupova (manifestacija) za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda.

 

Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se ustanove, stručna udruženja, zadruge, zadružni savezi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, županijske  i lokalne razvojne agencije koji ispunjavaju uvjete ovog Javnog poziva.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 1.500.000,00 kn (199.084,21 eura). Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje aktivnosti organizacije skupova.

Najviši iznos potpore za organizaciju znanastveno-stručnih skupova je 150.000,00 kuna (19.908,42 eura) po korisniku, za organizaciju gospodarskih skupova (sajmova i izložbi) 50.000,00 kuna (6.636,14 eura), a za lokalno-tradicijske skupove (manifestacije) 40.000,00 kuna (5.308,91 eura) po korisniku.

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje su organizacije:

 • znanstveno-stručnih skupova iz područja poljoprivrede, proizvodnje i prerade, sigurnosti i kvalitete hrane, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, do 150.000,00 kuna (19.908,42 eura);
 • gospodarskih skupova (sajmovi i izložbe) u vezi s poljoprivredom, proizvodnjom i preradom proizvoda, prehranu i ruralni razvoj do 50.000,00 kuna (6.636,14 eura);
 • lokalno-tradicijskih skupova (manifestacije) za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda do 40.000,00 kuna (5.308,91 eura).

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • usluge stručnjaka (koji nisu zaposlenici/članovi/volonteri prijavitelja) za provedbu aktivnosti;
 • najam prostora i opreme za provedbu aktivnosti (uključujući tehničko osoblje, podršku za online sudjelovanje/prenošenje događanja i video konferenciju);
 • konzekutivno/simultano prevođenje (uključujući opremu i tehničko osoblje);
 • hrana i piće za sudionike aktivnosti (isključivo za događanja u živo);
 • promidžba aktivnosti (objave o aktivnosti putem svih oblika medija, izrada promidžbenih materijala u vezi aktivnosti, uključujući digitalne promidžbene materijale – isključivo putem ponuda ovlaštenih izvršitelja registriranih za djelatnost);
 • troškovi smještaja za sudionike aktivnosti (isključivo za događanja u živo);
 • potrošni materijal za provedbu aktivnosti (uredski materijal ili druga potrebna sredstva za događanje (isključujući tehničku opremu), zaštitne maske za lice bez usluge dizajna i tiska, dezinfekcijska sredstva u opravdanim količinama i sl. – isključivo za događanja u živo);
 • PDV je prihvatljiv trošak u slučaju kada podnositelj nije obveznik plaćanja PDV-a.

 

Rok za podnošenja prijava je od 23. kolovoza 2022. do 7. rujna 2022. godine.

Za organizaciju skupova navedenih u Javnome natječaju zahtjevi se podnose preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u pisarnicu na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, „Zahtjev za dodjelu potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja“. Zahtjev za potporu se mora dostaviti i elektronički na adresu: organizacija.skupova@mps.hr u roku za podnošenje prijava.

Potpora se isplaćuje na temelju pisanog zahtjeva korisnika potpore za isplatom sredstava kojeg korisnik potpore podnosi elektroničkim putem, potkrijepljenog dokazima o izvršenju aktivnosti, te ga nakon ispisa vlastoručno potpiše, ovjeri pečatom (ako je primjenjivo) te zajedno s prilozima dostavi preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede.

Objavljeni natječaj

Skip to content