Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su udruge upisane u registar pružatelja primarne pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa i uprave (ovlaštene udruge) i pravne klinike visokih učilišta koja izvode sveučilišni studij u znanstvenom području prava, koje u skladu sa svojim općim aktima pružaju primarnu pravnu pomoć.

Rok za prijavu

1 ožujka, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći za 2021. godinu

Predmet natječaja

Predmet natječaja je financijska potpora udrugama i pravnim fakultetima za rad pravnih klinika za projekte pružanja primarne pravne pomoći.

Svrha natječaja je osiguranje građanima Republike Hrvatske i  drugim osobama, u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, djelotvornog ostvarenja pravne zaštite kroz plan aktivnosti ovlaštene udruge ili pravne klinike usmjeren na ostvarenje svrhe pravne pomoći.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge upisane u registar pružatelja primarne pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa i uprave (ovlaštene udruge) i pravne klinike visokih učilišta koja izvode sveučilišni studij u znanstvenom području prava, koje u skladu sa svojim općim aktima pružaju primarnu pravnu pomoć. Prijavitelji moraju udovoljavati općim uvjetima propisanim Uputama za prijavitelje na ovaj natječaj.

Ovlaštena udruga i pravna klinika može sudjelovati u području natječaja kao prijavitelj ili partner.

Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt, a ovlašten je biti partner na više projekata.

Za područje natječaja je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu osigurano 1.985.000,00 kuna.

Najniži iznos financijskih sredstava za pojedini projekt je 45.000,00 kuna, a najviši iznos za pojedini projekt je 95.000,00 kuna.

Prijave na ovaj natječaj prijavitelji mogu poslati u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno Ministarstvu pravosuđa i uprave, na adresu: Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb s naznakom „Prijava na natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći – ne otvarati”.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 1. ožujka 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content