Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj može biti udruga koja promiče poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske

Rok za prijavu

6 travnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2024. godinu

Predmet natječaja

Predmet ovoga Natječaja je financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za njihovu redovitu djelatnost u 2024. godini.

Opći cilj Natječaja je jačanje suradnje s udrugama koje zastupaju interese poljoprivrednog sektora.

Posebni cilj Natječaja je financiranje aktivnosti programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelj može biti udruga koja promiče poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske.

Prihvatljivi tipovi programskih aktivnosti u okviru Natječaja koji su obvezni za prijavitelja koji se moraju provoditi su:

  • osiguranje visoke razine standarda i kvalitete usluga pri promidžbi poljoprivrede i ruralnog prostora,
  • podizanje javne svijesti o važnosti poljoprivrede i ruralnog prostora i uslugama koje su dostupne u sklopu programa (letci, brošure, plakati, medijske/promidžbene aktivnosti),
  • provođenje evaluacije programskih aktivnosti.

 

Prihvatljivi troškovi su:

  • ljudski resursi
  • putovanja
  • oprema i roba
  • ostali troškovi, grafičke usluge.

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 132.723,00 EUR. Financijska potpora dodjeljuje se u najmanjem iznosu od 5.000 EUR i najvećem iznosu od 15.000 EUR.

Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 6. travnja 2024. do 16:00 sati.

Cjelovita natječajna dokumentacija dostavlja se u tiskanom i elektronskom obliku (USB-u) na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, uz naznaku: „Prijava na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj  i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2024. godinu“ – Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva.

Objavljeni natječaj

Skip to content