Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici

Rok za prijavu

10 veljače, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine

Predmet natječaja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine. Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu.

Status kulturnog dobra u smislu ovog Natječaja imaju zgrade koje:

  • su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
  • se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

 

Cilj Natječaja je povećanje broja energetski obnovljenih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra. Procjenjuje se da će se provedbom Natječaja energetski obnoviti oko 20 zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici koji:

– podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,

– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

– su vlasnici/suvlasnici zgrada u kojima se provodi energetska obnova ili koriste zgrade u kojima se provodi energetska obnova, pri čemu su zgrade u kojima se provodi energetska obnova u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih korisnika sredstava po ovom Natječaju i/ili vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske,

– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave

– nemaju poslovne račune u blokadi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva po ovom Natječaju dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna po prijavi.

Podnošenje prijava na Natječaj započinje 22. prosinca 2021. godine u 14:00 sati, a rok za dostavu prijava na Natječaj završava 10. veljače 2022. godine u 14:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content