Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljiv podnositelj prijave na ovaj Javni natječaj je poduzetnik koji kumulativno ispunjava uvjete ovog Poziva

Rok za prijavu

20 lipnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Predmet natječaja

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.godinu.

Prihvatljiv podnositelj prijave na ovaj Javni natječaj je poduzetnik koji kumulativno ispunjava uvjete ovog Poziva.

U okviru ovog Javnog natječaja dodjeljivat će se potpore za provedbene mjere:

  • ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja
  • ulaganje u proizvodno-poslovni objekt
  • ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i
  • ulaganje u promotivne aktivnosti.

 

Podnositelj smije podnijeti samo jednu prijavu i to za samo jednu provedbenu mjeru i samo za jedan prihvatljiv trošak unutar provedbene mjere.

Prihvatljiv trošak:

  • Provedbena mjera 1. – Stroj ili postrojenje (pilansko postrojenje, sušionica, parionica, lakirnica) ili linija, te s njim povezan trošak dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija isključivo od istog dobavljača;
  • Provedbena mjera 2. – Izgradnja ili adaptacija ili rekonstrukcija jednog objekta (materijal i radovi izgradnje);
  • Provedbena mjera 3. – Softver ili licenca ili nadogradnja postojećeg softvera;
  • Provedbena mjera 4. – Najam, uređenje sajamskog – izložbenog prostora i transport izložaka, od vanjskog pružatelja usluge, te promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo) vezan za sudjelovanje na tom sajmu ili izložbi; promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo); usluga oglašavanja u novinama, časopisima, na televiziji i radiju te materijal za oglašavanje;

 

Ukupan iznosu sredstava za dodjelu potpora iznosi 3.981.684 eura.

Prijava se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.“ – Ne otvarati prije službenog otvaranja.

Rok za podnošenje prijave traje do 20. lipnja 2023. u 10:00h.

Objavljeni natječaj

Skip to content