Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Rok za prijavu

9 rujna, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen drugi Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“

Predmet natječaja

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavljuje drugi Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“.

Predmet Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:

  • smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu),
  • smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera,
  • povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije.

 

Sredstva će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:

  1. fotonaponske elektrane – alokacija 18.813.570,33 eura
  2. elektrane na biomasu – alokacija 7.500.000,00 eura
  3. bioplinske elektrane – alokacija 7.500.000,00 eura

 

Najniži iznos koji može biti dodijeljen iznosi 100.000,00 eura.

Najviši iznos koji može biti dodijeljen iznosi 5.000.000,00 eura.

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja na propisanim obrascima i sa cjelokupnom obaveznom dokumentacijom u elektroničkom obliku na USB-u/CD u/DVD-u, isključivo preporučenom poštom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Rok za dostavu projektnih prijedloga na Poziv završava 9. rujna 2024. godine u 09:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content