Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

30 studenoga, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen drugi Javni poziv za provedbu mjera iz “Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini”

Predmet natječaja

Svrha Programa potpore Županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini  je pružanje financijske pomoći jedinicama područne (regionalne) samouprave u očuvanju i razvoju poslovanja subjekata u lancu proizvodnje i prerade mlijeka.

Provedbom Programa nastoji se očuvati likvidnost gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka, ali i pomoći u povećanju obujma proizvodnje i genetskog unaprjeđenja populacije mliječnih krava u Republici Hrvatskoj.

Predmet Poziva je prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu iz Programa u2022. godini za slijedeće potpore:

  • Mjera 1. – Dodatno financiranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka;
  • Mjera 2. – Dodatno financiranje kupovine uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka;
  • Mjera 3. – Sufinanciranje troškova sakupljanja i prijevoza mlijeka.

 

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave koje:

  • su dobile suglasnost od Ministarstva poljoprivrede na provedbu programa jedinica područne (regionalne) samouprave do 31. svibnja 2022. godine;
  • podnesu Zahtjev za dodjelu potpore;
  • dostave obveznu dokumentaciju sukladno uvjetima Programa i Javnog poziva;
  • nemaju nereguliranih dugovanja s osnova javnih davanja.

 

Prihvatljivi troškovi su:

  • Mjera 1. – Troškovi uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina goveda namijenjenih za proizvodnju mlijeka;
  • Mjera 2. – Troškovi kupovine uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina goveda namijenjenih za proizvodnju mlijeka;
  • Mjera 3. – Troškovi sakupljanja i prijevoza mlijeka.

 

Intenzitet potpore prema mjerama Programa temelji se na indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (,,Narodne novine”, br. 132/17). Maksimalni iznos potpore za pojedinačni Zahtjev po prihvatljivom korisniku iznosi 500.000,00 kuna.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na potporu iz Programa u 2022. godini podnose se isključivo poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ilica 101, 10 000 Zagreb s naznakom “Program potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini” – NE OTVARATI.

Rok za podnošenje zahtjeva na Drugi javni poziv do 30. studenog 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content