Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva u svrhu dodjele financijske potpore su jedinice lokalne samouprave koje prema Popisu stanovništva iz 2021. godine imaju više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine, pri čemu taj postotak čini najmanje 20 stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine koji žive u toj jedinici lokalne samouprave

Rok za prijavu

1 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Drugi javni poziv za dodjelu financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenog Romima

Predmet natječaja

Svrha je ovog poziva osigurati financijsku potporu za izradu prostornih planova, projektne i druge tehničke dokumentacije za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva u svrhu dodjele financijske potpore su jedinice lokalne samouprave koje prema Popisu stanovništva iz 2021. godine imaju više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine, pri čemu taj postotak čini najmanje 20 stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine koji žive u toj jedinici lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti su izrada sljedeće dokumentacije:

  • prostorni planovi: urbanistički planovi uređenja (UPU),
  • projektno-tehnička dokumentacija: idejni projekt, glavni projekt, parcelacijski elaborat i druga tehnička dokumentacija za potrebe ishođenja akata za gradnju.

 

Ministarstvo dodjeljuje sredstva za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti u iznosu od 50.167,18 €.

Zahtjev se podnosi Ministarstvu na propisanom Obrascu prijave, putem adrese e-pošte: sektor.lokacijskih.dozvola.inves@mpgi.hr, najkasnije do 1. prosinca 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content