Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici za financiranje su pravni subjekti, zdravstvene organizacije i nevladine organizacije u državama članicama EU i u trećim zemljama koje su se pridružile programu

Rok za prijavu

15 rujna, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen četvrti program „EU za zdravlje” 2021. – 2027. – vizija za zdraviju Europsku uniju

Predmet natječaja

Četvrti program „EU za zdravlje” 2021. – 2027. – vizija za zdraviju Europsku uniju

Četvrti program „EU za zdravlje” (EU4Health Programme) je odgovor EU-a na utjecaj pandemije COVID-19 na pacijente, medicinsko i zdravstveno osoblje te zdravstvene sustave u Europi.

U okviru programa, Europska unija će investirati 5,3 milijarde eura u mjere za poboljšanje zdravlja ljudi u cijeloj Uniji i osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi u svim politikama i aktivnostima Unije u skladu s pristupom „Jedno zdravlje“ slijedeći ciljeve:

1. Poboljšanje i promicanje zdravlja u Uniji

 • sprečavanje bolesti i promicanje zdravlja;
 • međunarodne zdravstvene inicijative i suradnja.

 

2. Suzbijanje prekograničnih prijetnji zdravlju

 • prevencija, pripravnost i odgovor na prekogranične prijetnje zdravlju;
 • dopunjavanje nacionalnih zaliha bitnih proizvoda potrebnih za vrijeme krize;
 • uspostava rezervnog medicinskog, zdravstvenog i pomoćnog osoblja.

 

3. Poboljšanje lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize

 • osiguravanje raspoloživosti i cjenovne pristupačnosti lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize.

 

4. Jačanje zdravstvenih sustava, njihove otpornosti i učinkovitog korištenja resursa

 • jačanje zdravstvenih podataka, digitalnih alata i usluga, digitalna transformacija zdravstvene zaštite;
 • poboljšanje dostupnosti zdravstvene skrbi;
 • razvoj i provedba zakonodavstva EU-a u području zdravlja i donošenje odluka na temelju dokaza;
 • integrirani rad nacionalnih zdravstvenih sustava.

 

Program „EU za zdravlje” provodit će se putem godišnjih programa rada.

Mjere će biti organizirane u četiri tematska područja: sprečavanje bolesti, pripravnost za krize, zdravstveni sustavi te digitalizacija. Pritom će borba protiv raka biti u fokusu u sva četiri tematska područja.

Četvrti program „EU za zdravlje” je uspostavljen Uredbom (EU) 2021/522, a provodit će ga Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA).

Prihvatljivi korisnici za financiranje su pravni subjekti, zdravstvene organizacije i nevladine organizacije u državama članicama EU i u trećim zemljama koje su se pridružile programu.

Usvojen je Program rada za 2021. godinu u iznosu od 313 milijuna eura.

Objavljeno je 5 poziva na dostavu projektnih prijedloga koji će biti otvoreni za prijavu do 15. rujna 2021. godine:

 1. Action grants on substances of human origin (SoHo) – Increase resilience, ensure continuity of supply and access to safe and high quality therapies, in particular in times of crisis;
 2. Action grants for a project on the quality and safety of radiation technology in diagnosis and treatment of cancer;
 3. Action grants on collection tasks in relation to updating the European Cancer Information System to monitor and assess cancer screening programmes;
 4. Action grants for inter-speciality cancer training programme;
 5. Action grants for the EU Network of Youth Cancer Survivors.

 

Više informacija o programu „Eu za zdravlje“ možete pronaći na poveznici.

Objavljeni natječaj

Skip to content