Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

4 rujna, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Srbija 2021.-2027.

Predmet natječaja

Programsko područje obuhvaća:

  • 4  županije u Hrvatskoj: Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku županiju,
  • 5  okruga u Srbiji: Sjeverno Bački, Zapadno Bački, Južno Bački, Sremski i Mačvanski okrug.

 

Na pozivu su otvoreni sljedeći programski prioriteti i specifični ciljevi:

Prioritet 1. Suradnja za pametnije Programsko područje

Specifični cilj 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija

Prioritet 2. Suradnja za zelenije programsko područje koje je otporno na klimatske promjene

Specifični cilj 2.2. Promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivom o obnovljivoj energiji (EU) 2018/2001, uključujući kriterije održivosti navedene u njoj

Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima

Prioritet 3. Suradnja za zdravije i inkluzivnije Programsko područje

Specifični cilj 4.5. Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice

Prioritet 4. Suradnja za održiviji i društveno inovativniji turizam i kulturu

Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama

Projektno partnerstvo sastojati se od najmanje dva partnera iz različitih zemalja sudionica Programa od kojih jedan mora biti iz države članice EU (Hrvatske).

Ukupna vrijednost poziva iznosi 17.400.751,50 eura EU sredstava.

Maksimalna stopa sufinanciranja EU sredstvima iznosi 85% ukupnog proračuna projekta.

Svi potencijalni prijavitelji mogu predati svoje prijave putem Zajedničkog elektroničkog sustava za praćenje (Jems) do 04. rujna 2023. do 15:00 sati.

Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo u suradnji s Nacionalnim tijelima Programa organizirat će četiri Informativna dana kako bi pružili detaljne informacije i praktične savjete za pripremu i podnošenje prijava u okviru 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Pozivaju se svi zainteresirani potencijalni prijavitelji da prijave svoje sudjelovanje na informativnim danima uz napomenu da je sudjelovanje ograničeno na 3 osobe iz iste ustanove. Dnevni red informativnih dana možete pronaći ovdje.

Objavljeni natječaj

Skip to content