Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici sredstava su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

31 siječnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Obavljen Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (enU-7/22)

Predmet natječaja

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga  u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

Projekt može imati primjenu u jednom ili više područja:

 • Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja;
 • Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima;
 • Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje:

 • podnesu ponudu i dostave svu obveznu dokumentaciju;
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave;
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 • ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 20.000.000,00 kuna (2.654.456,17 eura).

Fond će po ovom Natječaju dodjeljivati sredstva pomoći, u iznosu do najviše 500.000,00 kuna (66.361,40 eura) po projektu, odnosno do:

 • 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
 • 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
 • 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Opravdani troškovi su:

 • Troškovi nabave opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava i rješenja predviđenih projektom,
 • Troškovi informiranja i vidljivosti projekta, te ostali troškovi za koje ponuditelj obrazloži u ponudi da su neophodni za ostvarenje ciljeva projekta.

 

Ponuda na Natječaj podnosi se na propisanim obrascima i sa cjelokupnom obaveznom dokumentacijom, u elektroničkom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u, isključivo preporučenom poštom na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb s naznakom Javni natječaj EnU-7/22 – NE OTVARAJ.

Rok za dostavu ponuda na Natječaj završava 31. siječnja 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content