Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su 22 grada koji su uspostavili svoja urbana područja sukladno ZRRRH i Smjernicama: 4 grada središta urbanih aglomeracija: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek; 10 gradova središta većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci; 8 gradova središta manjih urbanih područja koji su sjedišta županija: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin

Rok za prijavu

28 veljače, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najava Poziva za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavljuje objavu Poziva za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027. 

Svrha Poziva za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. je donijeti Odluku kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Potrebno je istaknuti da svrha ovog Poziva nije dodjela bespovratnih sredstava već se bespovratna sredstva dodjeljuju temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga Poziva koji će se objavljivati nakon sklapanja Sporazuma o provedbi ITU mehanizma.

Prihvatljivi prijavitelji su 22 grada koji su uspostavili svoja urbana područja sukladno ZRRRH i Smjernicama:

 • 4 grada središta urbanih aglomeracija: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek;
 • 10 gradova središta većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci;
 • 8 gradova središta manjih urbanih područja koji su sjedišta županija: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin.

 

Za provedbu mjera održivog urbanog razvoja putem ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. u okviru ITP-a osigurana je alokacija od 681,275 milijuna eura što iznosi 13,05% sredstava EFRR-a. Od navedenog iznosa 652 milijuna eura planirano je dodijeliti kroz bespovratna sredstva, a 29 milijuna eura kroz financijske instrumente.

22 grada kandidata za provedbu ITU mehanizma predodabrana su na osnovi kriterija velikog grada i/ili grada sjedišta županije u trenutku kada su bili relevantni podaci iz Popisa stanovništva 2011. godine. Sredstva su raspodijeljena po skupinama koje se temelje na rasponu broja stanovnika grada središta. Navedeni iznosi su indikativni te služe u svrhu pripreme Obrasca 3. Prijedlog doprinosa ITU mehanizma provedbi SRUP-a.

Prilikom izrade Prijave, posebno nacrta SRUP-a i Obrasca 3. Prijedloga doprinosa ITU mehanizma provedbi SRUP-a, prijavitelj mora voditi računa da mjere iz nacrta SRUP-a koje se planiraju provoditi kroz ITU mehanizam moraju biti u skladu s prihvatljivim aktivnostima specifičnih ciljeva ITP-a kroz koje će se provoditi ITU mehanizam (RSO1.3, RSO2.8. i RSO5.1).

Okvirni popis prihvatljivih programskih aktivnosti/područja ulaganja po prioritetima i specifičnim ciljevima ITP-a:

 • Prioritet 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija i specifični cilj RSO1.3. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja;
 • Prioritet 2. Jačanje zelenog, čistog i, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima i specifični cilj RSO2.8. Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika;
 • Prioritet 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka i specifični cilj RSO5.1. Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima.

 

Urbana područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027. su Požega, Pleternica, Jakšić, Brestovac, Velika i Kaptol.

Provedba ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. uključuje sljedeće aktivnosti:

 • objava Poziva za utvrđivanje ITU područja,
 • sektorski dijalozi i prioritizacija ITU intervencija,
 • sklapanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma,
 • objava poziva na dostavu projektnih prijedloga u postupcima dodjele bespovratnih sredstava,
 • odabir, ugovaranje i provedba projekata.

 

Glavni preduvjeti za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. koje gradovi koji su prihvatljivi prijavitelji moraju ispuniti su sljedeći:

 • definirati i uspostaviti urbano područje,
 • izraditi SRUP i definirati paket mjera koje treba provesti putem ITU mehanizma,
 • osigurati kapacitete u urbanom području za provedbu ITU mehanizma.

 

Prijava se sastoji od dva dijela:

 • Dio 1. – uključuje obrasce koji se popunjavaju temeljem predložaka iz ovog Poziva: Obrazac 1. Sadržaj Prijave, Obrazac 2. Prijavni obrazac, Obrazac 3. Prijedlog doprinosa ITU mehanizma provedbi SRUP-a,
 • Dio 2. – uključuje dokumentaciju koju prijavitelj dostavlja uz obrasce: Nacrt SRUP-a s prilozima SRUP-te ostala dokumentacija koja se prilaže uz nacrt SRUP-a.

 

Prijava se dostavlja u elektroničkom obliku (PDF format) na mail adresu: itu_poziv_za_gradove@mrrfeu.hr.

Rok za podnošenje prijave je 28. veljače 2023. godine.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content