Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti

Rok za prijavu

23 siječnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kreativna Europa – Potpora za Europske projekte suradnje 2024.

Predmet natječaja

Potpora za Europske projekte suradnje namijenjena je transnacionalnim projektima za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa u koje su uključene kulturne i kreativne organizacije iz različitih država koje sudjeluju u Programu Kreativna Europa.

Poziv pruža mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, uvođenja inovacija, mobilnosti te razmjene znanja i iskustava raznim kulturnim organizacijama. Cilj je poziva poboljšati pristup kulturi te promicati inovativnost i kreativnost, a predloženi projekti mogu pokrivati jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora koji mogu biti i interdisciplinarni. Poseban naglasak kod projektnih prijedloga imaju međusektorska pitanja koja su uključena kroz sve aktivnosti podržane programom Kreativna Europa.

U okviru ovog poziva podržat će se projektni prijedlozi koji će posebnu pozornost posvetiti inkluziji, raznolikosti, rodnoj ravnopravnosti te ekološkim pitanjima koja doprinose borbi protiv klimatskih promjena.

Očekivano trajanje projekata u svim kategorijama je maksimalno 48 mjeseci, a u projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine.

Poseban naglasak kod projektnih prijedloga imaju međusektorska pitanja koja su uključena kroz sve aktivnosti podržane programom Kreativna Europa. Kroz ovaj poziv podržat će se projektni prijedlozi koji će posebnu pozornost posvetiti inkluzijiraznolikosti, rodnoj ravnopravnosti, te ekološkim pitanjima koja doprinose borbi protiv klimatskih promjena.

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim (ili najviše dvama) od navedenih prioriteta:

  • Publika: povećati pristup i sudjelovanje u kulturi, angažirati publiku fizički i digitalno;
  • Socijalna inkluzija: promicati društvenu osjetljivost i poboljšati društvenu uključivost u/kroz kulturu, s naglaskom na umjetnike i djelatnike u kulturi s invaliditetom, pripadnike nacionalnih manjina i društveno marginaliziranih skupina;
  • Održivost: u skladu s Europskim zelenim planom i Novim europskim Bauhausom – kokreirati, usvojiti i širiti ekološki prihvatljivije prakse, te podizati svijest o održivom razvoju kroz kulturne aktivnosti;
  • Digitalni pristup: pomoć europskim kulturnim i kreativnim sektorima da pokrenu ili ubrzaju digitalnu tranziciju te prihvate mogućnosti i propitaju izazove koje dolaze s upotrebom umjetne inteligencije i ostalih progresivnih tehnologija (poput big data, blokchaina, NFT sustava i sl.);
  • Međunarodna dimenzija: izgradnja kapaciteta unutar europskih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući lokalne organizacije i mikroorganizacije, za djelovanje na međunarodnoj razini – u Europi i šire;
  • Godišnji sektorski prioritet: potpora ukrajinskom kulturnom i kreativnom sektoru, kao odgovor na posljedice rata koje su devastirale ukrajinski kulturni kontekst.

 

Novost ovog poziva u odnosu na prošlogodišnje natječaje je u natječajnim kategorijama koje ovisno o broju uključenih partnera mogu biti mali ili srednji:

  • COOP-1 mali projekti suradnje: minimalno 3 partnera/3 različite države, EU potpora: 200.000 eura80% ukupnog budžeta
  • COOP-2 srednji projekti suradnje: minimalno 5 partnera/5 različitih država, EU potpora: 1.000.000 eura 70% ukupnog budžeta.

 

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 59.730.025,00 eura.

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.

Rokom za predaju projektnih prijedloga je do 23. siječnja 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content