Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su poduzetnici – davatelji usluge sakupljanja komunalnog otpada iz članka 68. Zakona o gospodarenju otpadom i to: 1. trgovačko društvo, koje osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave i u kojem većinski dio dionica odnosno udjela čine dionice odnosno udjeli jedne ili nekoliko jedinica lokalne samouprave, temeljem odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ili 2 .pravna ili fizička osoba – obrtnik temeljem koncesije dodijeljene odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva

Predmet natječaja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva.

Predmet Poziva je sufinanciranje troškova ulaganja za nabavu novih vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva (električna energija, vodik i hibridni pogon) za sakupljanje i prijevoz komunalnog otpada.

Cilj Poziva je smanjenje emisije C02 i korak prema transformaciji komunalnih poduzeća u Hrvatskoj prema klimatskoj neutralnosti voznog parka. Time se ostvaruje napredak i u cilju smanjenja emisija C02 u skladu s planom Europske unije Fit for 55, koji za cilj ima smanjenje C02 za 55 % u odnosu na 1990. godinu.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su poduzetnici – davatelji usluge sakupljanja komunalnog otpada iz članka 68. Zakona o gospodarenju otpadom.

Bespovratna sredstva (subvencije) dodjeljuju se poduzetnicima – davateljima usluge sakupljanja komunalnog otpada iz članka 68. ZGO-a. Bespovratna sredstva dodjeljuje se putem dva modela, od kojih prijavitelj odabire isključivo jedan model po kojem podnosi prijavu i to:

  1. MODEL A – prema ovom modelu koriste se bespovratna sredstva sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpore male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
  2. MODEL B – prema ovom modelu koriste se bespovratna sredstva sukladno Programu dodjele državnih potpora za povećanje zaštite okoliša.

Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se do 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Pozivu iznosi 36.500.000,00 kuna.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content