Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje ispunjavanju uvjete Javnog poziva

Rok za prijavu

16 travnja, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini

Predmet natječaja

Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirani sredstvima Državnog proračuna u 2021. godini jesu:

 • arhitektonsko, kiparstvo ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti za koje je rješenje dobiveno u postupku javnog arhitektonsko-urbanističkog-skulptorskog-krajobraznog natječaja;
 • stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe, a koje se postavlja u prostor;
 • spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom čije je rješenje dobiveno u postupku arhitektonskog natječaja za izgradnju ili unutarnje uređenje;
 • spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja.

 

Sufinancirati se mogu sve faze izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja:

 • pripremni radovi za izgradnju spomen-obilježja: izrada natječajnog elaborata, provedba natječaja;
 • izrada projektne dokumentacije i nadzor za izgradnju spomen-obilježja;
 • izrada spomen-obilježja (skulpture): lijevanje, klesanje, modeliranje i sl.;
 • izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređivanja spomen-obilježja;
 • izvođenje radova uređenja, rekonstrukcije, sanacije ili drugi radovi na postojećem spomen-obilježju (uz pisanu suglasnost autora idejnog rješenja);
 • iznimno, izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen obilježja čije idejno rješenje nije dobiveno u postupku javnog natječaja, maksimalno do 60.000,00 kn.

 

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • registrirane su u Republici Hrvatskoj i djeluju na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje;
 • provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice;
 • svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije;
 • pravovremeno dostavile izvješća o namjenskom utrošku sredstava prethodno dodijeljena po bilo kojem drugom javnom pozivu ili natječaju.

 

Uvjet za jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave:

 • imaju pravnu osobnost na području Republike Hrvatske;
 • u proračunu za tekuću godinu imaju planiran dio sredstava za izgradnju, postavljenje ili uređenje spomen-obilježja.

 

Prednost u odobravanju sredstva sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja imaju oni projekti koji na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojima nema izrađenog spomen-obilježja, odnosno oni projekti koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađeno spomen-obilježje.

Javni poziv otvoren je do 16. travnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content