Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje ispunjavanju uvjete Javnog poziva

Rok za prijavu

16 travnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini

Predmet natječaja

Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirani sredstvima Državnog proračuna u 2021. godini jesu:

 • arhitektonsko, kiparstvo ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti za koje je rješenje dobiveno u postupku javnog arhitektonsko-urbanističkog-skulptorskog-krajobraznog natječaja;
 • stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe, a koje se postavlja u prostor;
 • spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom čije je rješenje dobiveno u postupku arhitektonskog natječaja za izgradnju ili unutarnje uređenje;
 • spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja.

 

Sufinancirati se mogu sve faze izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja:

 • pripremni radovi za izgradnju spomen-obilježja: izrada natječajnog elaborata, provedba natječaja;
 • izrada projektne dokumentacije i nadzor za izgradnju spomen-obilježja;
 • izrada spomen-obilježja (skulpture): lijevanje, klesanje, modeliranje i sl.;
 • izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređivanja spomen-obilježja;
 • izvođenje radova uređenja, rekonstrukcije, sanacije ili drugi radovi na postojećem spomen-obilježju (uz pisanu suglasnost autora idejnog rješenja);
 • iznimno, izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen obilježja čije idejno rješenje nije dobiveno u postupku javnog natječaja, maksimalno do 60.000,00 kn.

 

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • registrirane su u Republici Hrvatskoj i djeluju na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje;
 • provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice;
 • svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije;
 • pravovremeno dostavile izvješća o namjenskom utrošku sredstava prethodno dodijeljena po bilo kojem drugom javnom pozivu ili natječaju.

 

Uvjet za jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave:

 • imaju pravnu osobnost na području Republike Hrvatske;
 • u proračunu za tekuću godinu imaju planiran dio sredstava za izgradnju, postavljenje ili uređenje spomen-obilježja.

 

Prednost u odobravanju sredstva sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja imaju oni projekti koji na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojima nema izrađenog spomen-obilježja, odnosno oni projekti koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađeno spomen-obilježje.

Javni poziv otvoren je do 16. travnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content