Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijavitelj treba biti neprofitna organizacija: javne ustanove (visoka učilišta, instituti), agencije, komore i druge organizacije kojima je osnivač Republika Hrvatska ili tijela lokalne i regionalne samouprave.

Rok za prijavu

20 studenoga, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Javni poziv za predodabir nacionalnih kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH)

Predmet natječaja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za predodabir nacionalnih kandidata koji će biti predloženi Europskoj komisiji za daljnji postupak odabira i (su)financiranja Europskih digitalnih centara za inovacije (engl. European Digital Innovation Hub, EDIH).

Pravo prijave na ograničeni poziv Europske komisije u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027. u kojem je moguće ostvariti 50% sufinanciranja, imat će samo oni prijavitelji iz Hrvatske koji će biti predloženi od strane Ministarstva.

EDIH je jedinstveni (samostalni) pravni subjekt ili konzorcij organizacija komplementarne specijalizacije i djelatnosti i neprofitnog karaktera koji pruža podršku poduzećima i drugim dionicima u procesima digitalne transformacije. EDIH-ovi primarno trebaju pružati usluge u ključnim područjima programa Digitalna Europa 2021.-2027.: umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj sigurnosti i/ili računarstvu visokih performansi.

U skladu s radnim dokumentom Europske komisije o EDIH-ovima, predviđeni su sljedeći kriteriji prihvatljivosti u nacionalnom postupku predodabira kandidata:

– Prijavitelj treba biti neprofitna organizacija: javne ustanove (visoka učilišta, instituti…), agencije, komore i druge organizacije kojima je osnivač Republika Hrvatska ili tijela lokalne i regionalne samouprave.
– Ostali članovi konzorcija mogu imati bilo koji pravni oblik, ali trebaju biti osnovani od strane Republike Hrvatske, tijela lokalne i regionalne samouprave RH ili biti registrirani na trgovačkom sudu u Republici Hrvatskoj.
– Prijavitelj ili barem 1 član konzorcija je znanstvena organizacija upisana u upisnik znanstvenih organizacija pri ministarstvu nadležnom za znanost u području prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva.
– Prijava ima definirano područje/a specijalizacije i geografsku orijentaciju, uključujući fokus na barem jedno od tri ključnih područja definiranih u DEP-u: umjetna inteligencija, računarstvo visokih performansi i/ili kibernetička sigurnost.
– Prijava je usklađena s europskim strategijama u području digitalizacije, nacionalnom strategijom pametne specijalizacije i ostalim relevantnim nacionalnim dokumentima.
– Prijava ima definirane uloge i opisane kompetencije Prijavitelja i svakog člana konzorcija.
– Prijavitelj raspolaže odgovarajućim prostornim kapacitetima u skladu s planom aktivnosti, koji omogućava sljedeće aktivnosti: primanje korisnika, održavanje edukacija i savjetovanje, izložbene potrebe (showroom), provedbu demonstracijskih aktivnosti i testiranja itd.
– Prijavitelj ili član/ovi konzorcija imaju odgovarajuću opremu i infrastrukturu za pružanje usluga „Testiranje prije ulaganja“ u skladu s definiranom specijalizacijom prijave.

Konzorcijske prijave trebaju uključivati organizacije koje mogu pružiti različite i komplementarne usluge, ali pri tom trebaju imati jasnu ulogu u predloženom EDIH-u.

Značajan čimbenik u nacionalnom postupku odabira će imati regionalna i tehnološka pokrivenost, odnosno omogućavanje pristupa relevantnom spektru usluga što većem broju korisnika u Hrvatskoj.

Predviđeni su sljedeći kriteriji vrednovanja prihvatljivih prijava:

  • Regionalni ili nacionalni strateški značaj i doprinos digitalnoj transformaciji gospodarstva;
  • Ljudski, tehnički i financijski kapaciteti (u protekla 24 mjeseca);
  • Poslovni model i predviđeni proračun projekta.

Prijave se šalju isključivo putem Prijavnog obrasca koji uz pripadajuće dokumente treba poslati do 20. studenoga 2020. putem:

  1. Elektroničke pošte na adresu DIH-info@mingor.hr, pri čemu Obrazac treba dostaviti popunjen, potpisan i ovjeren pečatom u .pdf formatu prihvatljivom za pretraživanje i
  2. Poštom na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Sektor za inovacije, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom “Prijava za nacionalni predodabir kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH)”.

Objavljeni natječaj

Skip to content