Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijavitelj treba biti neprofitna organizacija: javne ustanove (visoka učilišta, instituti), agencije, komore i druge organizacije kojima je osnivač Republika Hrvatska ili tijela lokalne i regionalne samouprave.

Rok za prijavu

20 studenoga, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Javni poziv za predodabir nacionalnih kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH)

Predmet natječaja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za predodabir nacionalnih kandidata koji će biti predloženi Europskoj komisiji za daljnji postupak odabira i (su)financiranja Europskih digitalnih centara za inovacije (engl. European Digital Innovation Hub, EDIH).

Pravo prijave na ograničeni poziv Europske komisije u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027. u kojem je moguće ostvariti 50% sufinanciranja, imat će samo oni prijavitelji iz Hrvatske koji će biti predloženi od strane Ministarstva.

EDIH je jedinstveni (samostalni) pravni subjekt ili konzorcij organizacija komplementarne specijalizacije i djelatnosti i neprofitnog karaktera koji pruža podršku poduzećima i drugim dionicima u procesima digitalne transformacije. EDIH-ovi primarno trebaju pružati usluge u ključnim područjima programa Digitalna Europa 2021.-2027.: umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj sigurnosti i/ili računarstvu visokih performansi.

U skladu s radnim dokumentom Europske komisije o EDIH-ovima, predviđeni su sljedeći kriteriji prihvatljivosti u nacionalnom postupku predodabira kandidata:

– Prijavitelj treba biti neprofitna organizacija: javne ustanove (visoka učilišta, instituti…), agencije, komore i druge organizacije kojima je osnivač Republika Hrvatska ili tijela lokalne i regionalne samouprave.
– Ostali članovi konzorcija mogu imati bilo koji pravni oblik, ali trebaju biti osnovani od strane Republike Hrvatske, tijela lokalne i regionalne samouprave RH ili biti registrirani na trgovačkom sudu u Republici Hrvatskoj.
– Prijavitelj ili barem 1 član konzorcija je znanstvena organizacija upisana u upisnik znanstvenih organizacija pri ministarstvu nadležnom za znanost u području prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva.
– Prijava ima definirano područje/a specijalizacije i geografsku orijentaciju, uključujući fokus na barem jedno od tri ključnih područja definiranih u DEP-u: umjetna inteligencija, računarstvo visokih performansi i/ili kibernetička sigurnost.
– Prijava je usklađena s europskim strategijama u području digitalizacije, nacionalnom strategijom pametne specijalizacije i ostalim relevantnim nacionalnim dokumentima.
– Prijava ima definirane uloge i opisane kompetencije Prijavitelja i svakog člana konzorcija.
– Prijavitelj raspolaže odgovarajućim prostornim kapacitetima u skladu s planom aktivnosti, koji omogućava sljedeće aktivnosti: primanje korisnika, održavanje edukacija i savjetovanje, izložbene potrebe (showroom), provedbu demonstracijskih aktivnosti i testiranja itd.
– Prijavitelj ili član/ovi konzorcija imaju odgovarajuću opremu i infrastrukturu za pružanje usluga „Testiranje prije ulaganja“ u skladu s definiranom specijalizacijom prijave.

Konzorcijske prijave trebaju uključivati organizacije koje mogu pružiti različite i komplementarne usluge, ali pri tom trebaju imati jasnu ulogu u predloženom EDIH-u.

Značajan čimbenik u nacionalnom postupku odabira će imati regionalna i tehnološka pokrivenost, odnosno omogućavanje pristupa relevantnom spektru usluga što većem broju korisnika u Hrvatskoj.

Predviđeni su sljedeći kriteriji vrednovanja prihvatljivih prijava:

  • Regionalni ili nacionalni strateški značaj i doprinos digitalnoj transformaciji gospodarstva;
  • Ljudski, tehnički i financijski kapaciteti (u protekla 24 mjeseca);
  • Poslovni model i predviđeni proračun projekta.

Prijave se šalju isključivo putem Prijavnog obrasca koji uz pripadajuće dokumente treba poslati do 20. studenoga 2020. putem:

  1. Elektroničke pošte na adresu DIH-info@mingor.hr, pri čemu Obrazac treba dostaviti popunjen, potpisan i ovjeren pečatom u .pdf formatu prihvatljivom za pretraživanje i
  2. Poštom na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Sektor za inovacije, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom “Prijava za nacionalni predodabir kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH)”.

Objavljeni natječaj

Skip to content