Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Subjekti malog gospodarstva, fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete utvrđene Programom.

Rok za prijavu

31 listopada, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županije – Razvoj turizma

Predmet natječaja

Požeško – slavonska županija objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županije – Razvoj turizma.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora male vrijednosti kojim se provode mjere s ciljem povećanja investicijskih ulaganja uz rast zaposlenosti, podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina kako bi se doprinijelo povećanju broja obrtnika i tvrtki, stvaranje preduvjeta za nesmetano odvijanje postojećih poslovnih aktivnosti te jačanje turizma kroz razvoj kvalitetnih sadržaja turističke ponude.

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere iz Programa:

  • Mjera 9: Potpora za autohtonu eno i gastro ponudu,
  • Mjera 10: Potpora za povećanje smještajnih kapaciteta.

 

Prihvatljivi korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva, fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete utvrđene Programom.

Mjera 9. Potpora za autohtonu eno i gastro ponudu:

Potpora se dodjeljuje pružateljima ugostiteljskih i turističkih usluga koji imaju registriranu djelatnost pripreme i usluživanja hrane te istu obavljaju, a koji pružaju autentičnu eno-gastro ponudu.

Prihvatljivi troškovi u sklopu ove mjere odnose se na kupnju namirnica koje služe za pripremu i usluživanje hrane, a nabavljeni su od lokalnih proizvođača.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 300,00 €, a najviše do 1.000,00 €.

Mjera 10. Potpora za povećanje smještajnih kapaciteta:

Prihvatljivi korisnici sredstava mogu biti pravne/fizičke osobe prijavljene sa sjedištem/prebivalištem u Požeško – slavonskoj županiji ili pravne/fizičke osobe koje su pružatelji usluga smještaja na području Požeško – slavonske županije.

Maksimalan iznos potpore po korisniku iznosi 3.981,68 €, odnosno za svaki novoregistrirani turistički ležaj do 331,81 €, a kod povećanja kategorije/kvalitete smještaja iz niže u višu kategoriju iznos potpore je 66,36 € po turističkom ležaju.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se putem Sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata „e-Prijave“.

Prijave odnosno zahtjevi zaprimaju se do 31. listopada 2024. godine, odnosno do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Požeško – slavonske županije.

Objavljeni natječaj

Skip to content