Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv

Rok za prijavu

31 prosinca, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Javni poziv (EnU-2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Predmet natječaja

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu odnosno mjera sukladno Tehničkim uvjetima, a u okviru sljedećih aktivnosti:

 • A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1.1 na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3;
 • A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1. na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće;
 • A3: ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3.

 

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče u sklopu provedbe Poziva moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

 • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

 

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva je zgrada:

 • koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: ima najviše 3 stambene jedinice, ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

 

Program predstavlja alternativnu mjeru politike za postizanje dijela obveznog kumulativnog cilja ušteda energije u krajnjoj potrošnji energije.

Cilj Poziva je povećanje broja energetski obnovljenih obiteljskih kuća u Republici Hrvatskoj. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva energetski obnoviti oko 4.000 obiteljskih kuća. Očekivani učinci provedbe Poziva su godišnja ušteda energije od 0,29 PJ i smanjenje emisije CO2 od 9.968,00 t CO2.

Korisnici sredstava Fonda su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 300.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:

 • za aktivnost A1: do 60% opravdanih troškova, odnosno najviše 204.000,00 kuna,
 • za aktivnost A2: do 60% opravdanih troškova, odnosno najviše 120.000,00 kuna,
 • za aktivnost A3: do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 73.000,00 kuna na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka, do 60% opravdanih troškova, odnosno najviše 54.750,00 kuna na brdskoplaninskim područjima i drugoj skupini otoka, do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 36.500,00 kuna na ostalim područjima Republike Hrvatske,
 • za pomoć tijekom prijave na Poziv: do 500,00 kuna.

 

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi:

 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala,
 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,
 • nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv, nastali nakon objave Poziva.

 

Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa, odnosno u slučaju sklapanja ugovora o djelu za obavljenu uslugu pružanja pomoći tijekom prijave datumom obračuna drugog dohotka.

U roku za dostavu prijava na Poziv moguće je podnijeti ukupno jednu prijavu.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content