Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Poziv je otvoren svim gradovima Europske unije, uz iznimku gradskih vlasti koje su već podržane u okviru prethodnih poziva za inovativne mjere EUI-a

Rok za prijavu

14 listopada, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Europska urbana inicijativa objavila treći poziv na dostavu prijedloga za inovativne mjere

Predmet natječaja

Europska urbana inicijativa službeno je objavila i svoj treći poziv za inovativne mjere s proračunom od 90 milijuna EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u svrhu potpore gradovima u dvama tematskim područjima: „Energetska tranzicija” i „Tehnologija u gradovima”.

Europska urbana inicijativa (EUI) je novi instrument urbane dimenzije kohezijske politike s ukupnim proračunom od 450 milijuna EUR za programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine, a svaki projekt može dobiti do najviše 5 milijuna eura sufinanciranja (provedba projekta trebala bi se odvijati unutar razdoblja od najviše 3,5 godine). EUI je ključan instrument za potporu gradovima svih veličina, izgradnju kapaciteta i znanja, potporu inovacijama i razvoj prenosivih i prilagodljivih rješenja za europske urbane izazove.

U okviru teme „Energetska tranzicija“ gradovi će eksperimentirati s inovativnim rješenjima za čišće i cjenovno pristupačnije energetske sustave, dok je cilj teme „Tehnologija u gradovima“ istražiti digitalna rješenja za bolje pružanje javnih usluga građanima, za prilagodbu prostornih planova u odnosu na namjenu i korištenje zemljišta uzimajući u obzir korištenje novih tehnologija u gospodarskim (industrijskim) zonama. U tom smislu potrebno je uspostaviti ravnotežu i optimizirati različite potrebe za zemljištem, a gradovi trebaju pronaći inovativne načine kojima će se osigurati prostor za različite namjene (npr. stanovanje), aktivirati prostor industrijskih zona, omogućiti sanacija i obnova brownfield zona, stvoriti kvalitetan javni prostor i unaprijediti javne usluge te ujedno stvoriti pretpostavke za prevenciju i smanjenje posljedica prirodnih ili katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem itd.

Projekti EUI-IA mogu koristiti sljedeće kategorije troškova: osoblje; ured i administracija, putovanje i smještaj, vanjska ekspertiza i usluge, oprema, infrastrukturni i građevinski radovi.

Poziv je otvoren svim gradovima Europske unije, uz iznimku gradskih vlasti koje su već podržane u okviru prethodnih poziva za inovativne mjere EUI-a.

Predstavljanje ovog poziva hrvatskim potencijalnim prijaviteljima bit će održano u okviru Savjetovanja o lokalnoj samoupravi u Poreču u četvrtak 24. svibnja 2024. u 9,30 sati. Informacije o programu Savjetovanja i prijavi na događanje možete pogledati ovdje.

Također, na sljedećoj poveznici mogu se pogledati online webinari s korisnim savjetima za izradu prijedloga projekata.

Podnošenje prijavnog obrasca i dodataka korištenjem EUI-IA Platforma za elektroničku razmjenu.

Prijave na natječaj otvorene su do 14. listopada 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content