Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini.

Rok za prijavu

30 lipnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

EGSO pokrenuo Nagradu za civilno društvo 2021. posvećenu klimatskom djelovanju

Predmet natječaja

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) će 2021. godine dodijeliti svoju 12. Nagradu za civilno društvo, koja se svake godine posvećuje određenoj temi od posebne važnosti za EU. Njome se nagrađuju i potiču inicijative i postignuća organizacija civilnog društva i/ili pojedinaca koji su znatno doprinijeli promicanju zajedničkih vrijednosti koje jačaju europsku koheziju i integraciju.

EGSO je 2020. umjesto Nagrade za civilno društvo dodijelio jednokratnu Nagradu za građansku solidarnost posvećenu borbi protiv COVID-a, kojom je odao počast dvadeset i trima organizacijama civilnog društva, pojedincima i privatnim poduzećima iz cijelog EU-a i Ujedinjene Kraljevine koji su pokazali iznimnu solidarnost i građansku odgovornost u borbi protiv pandemije i ublažavanju njezinih strašnih posljedica. Nagradom za civilno društvo 2019. odano je priznanje rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena.

Tema nagrade je klimatsko djelovanje, a EGSO će pobjednike birati među kreativnim i inovativnim inicijativama čiji je cilj promicanje pravednog prelaska na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene.

Prijaviti se mogu sve organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini. Nagrada je otvorena i pojedincima koji borave u Europskoj uniji. U obzir za nagradu ulaze samo one inicijative i projekti koji se provode u EU.

Projekti mogu biti dovršeni ili još u tijeku. Planirani projekti koji do 30. lipnja 2021. nisu počeli s provedbom neće se uzimati u obzir.

Izabrat će se najviše pet dobitnika nagrade čija je ukupna vrijednost 50 000 eura. Svečanost dodjele nagrada vjerojatno će se održati tijekom plenarnog zasjedanja EGSO-a 8. i 9. prosinca 2021. u Bruxellesu, ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Nagrada za civilno društvo 2021. dodijelit će se iznimnim projektima i inicijativama čije djelovanje obuhvaća barem jednu od sljedećih aktivnosti:

 • promicanje punog uključivanja i/ili prihvaćanja civilnog društva u tranziciji prema klimatski neutralnom društvu;
 • promicanje sudjelovanja građana i građanki u raspravi o klimi;
 • osmišljavanje/provedba projekata koji nadahnjuju i promiču prijelaz na klimatski prihvatljiv način života za pojedince u njihovom lokalnom okruženju i na njihovim radnim mjestima, uključujući projekte poslodavaca ili radničkih organizacija;
 • promicanje osviještenosti o klimi među potrošačima ili poticanje promjena ponašanja i promjena društvenih normi u kontekstu klimatske krize;
 • osmišljavanje/provedba projekata koji zagovaraju aktivne klimatske politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini;
 • promicanje klimatske pravde u širem smislu, uzimajući u obzir ljudska prava i društvenu odgovornost poduzeća; poticanje klimatske osviještenosti među širom, raznolikijom i/ili ugroženom/marginaliziranom publikom; osiguravanje da nijedna skupina društva ne bude zapostavljena u tranziciji prema klimatski neutralnom gospodarstvu i društvu;
 • promicanje klimatskog obrazovanja u školama na svim razinama; osmišljavanje/provedba projekata koji podižu razinu svijesti djece i mladih o klimatskim promjenama i rješenjima za njih;
 • podizanje razine svijesti o utjecaju klimatskih promjena i promicanje mjera kojima je cilj povećanje otpornosti na klimatske promjene i prilagodba njima;
 • promicanje uključenosti civilnog društva u provedbu klimatskih politika na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini;
 • poticanje aktivnog građanstva i osnaživanja kroz sudjelovanje u projektima koji promiču pravednu tranziciju i stvaraju nove građanske interakcije koje vode ka klimatski neutralnom gospodarstvu;
 • promicanje aktivnog angažmana mladih u predlaganju i provedbi klimatskih rješenja, kao i osnaživanje mladih da se uključe u procese donošenja odluka o klimatskim i okolišnim politikama na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini.

 

Za nagradu se ne mogu prijaviti književne ili znanstvene publikacije bilo koje vrste i o bilo kakvoj potpori, audiovizualni proizvodi te nijedna vrsta umjetničkih djela.

Rok za prijavu je 30. lipnja 2021. u 10 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content