Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Rok za prijavu

26 ožujka, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu

Predmet natječaja

Cilj Poziva za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. je povećanje broja i vidljivosti programa koji omogućuju promicanje kulture čitanja i poticanje čitateljskih navika među građanima svih dobi, razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju, dostupnost kulturnim i umjetničkim sadržajima vezanim za čitanje i književnost i kreiranje procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi čitanja i umjetnosti, učiniti čitanje dostupnijim, prepoznajući različitost potreba čitateljske publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika.

Predloženi programi mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje. Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim i multimedijalnim programima koji nastoje povezati čitanje s drugim područjima društvenog djelovanja.

Uzimajući u obzir cjelokupnu situaciju oko epidemije COVID-19 koja je obilježila 2020. godinu, u 2021. godini će se posebno podupirati programi koji će biti usmjereni na održavanje na otvorenim prostorima, u manjim skupinama ljudi, sukladno epidemiološkim uputama i izdanim mjerama.

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina (registracija, opis dosadašnjega rada i postignuća).

Prijave na temelju Poziva razmatrat će se samo ako predlagatelj programa ispuni sljedeće opće uvjete:

  • izvršenje dosadašnjih obveza prema Ministarstvu kulture i medija;
  • upis u Očevidnik kazališta (za javna i privatna kazališta).

 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 20.000,00 kuna, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 100.000,00 kuna.

Prijave se mogu se podnositi do 26. ožujka 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content