Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljiv prijavitelj je poduzetnička potporna institucija (PPI)

Rok za prijavu

30 rujna, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Poziv poduzetničkim potpornim institucijama na uključenje u Mrežu BOND

Predmet natječaja

Prihvatljiv prijavitelj je poduzetnička potporna institucija (PPI) prema definiciji iz članka 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18), upisana u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture i zadovoljava sve uvjete prihvatljivosti za krajnjeg korisnika sukladno kriterijima za isključenje krajnjeg korisnika, opisanim u točki 2.3. Kriteriji za isključenje PPI-ja.

Postojeće članice Mreže BOND nisu prihvatljivi prijavitelji. Prihvatljivi su PPI-jevi koji imaju najmanje jednog zaposlenika. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Svrha Poziva je unapređenje Mreže BOND koja jamči profesionalne savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima u svim fazama razvoja i svim segmentima poslovanja, kako bi se smanjila asimetrija u pristupu poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama.

Cilj Projekta BOND 2 je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva. U skladu s time, specifični cilj ovog Projekta je unapređenje Mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje usluga koje nude PPI-jevi i kroz razvoj sustava mentorstva, sa svrhom osiguravanja pomoći poduzetnicima sukladno fazi razvoja, tržišnoj poziciji, sektoru djelatnosti i sl., s naglaskom na dostupnosti istih diljem Hrvatske na istoj razini kvalitete.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 50.000.000 kuna. Iskazi interesa zaprimaju se od dana objave Javnog poziva do 30.09.2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content