Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljiv prijavitelj je poduzetnička potporna institucija (PPI)

Rok za prijavu

30 rujna, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poziv poduzetničkim potpornim institucijama na uključenje u Mrežu BOND

Predmet natječaja

Prihvatljiv prijavitelj je poduzetnička potporna institucija (PPI) prema definiciji iz članka 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18), upisana u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture i zadovoljava sve uvjete prihvatljivosti za krajnjeg korisnika sukladno kriterijima za isključenje krajnjeg korisnika, opisanim u točki 2.3. Kriteriji za isključenje PPI-ja.

Postojeće članice Mreže BOND nisu prihvatljivi prijavitelji. Prihvatljivi su PPI-jevi koji imaju najmanje jednog zaposlenika. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Svrha Poziva je unapređenje Mreže BOND koja jamči profesionalne savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima u svim fazama razvoja i svim segmentima poslovanja, kako bi se smanjila asimetrija u pristupu poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama.

Cilj Projekta BOND 2 je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva. U skladu s time, specifični cilj ovog Projekta je unapređenje Mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje usluga koje nude PPI-jevi i kroz razvoj sustava mentorstva, sa svrhom osiguravanja pomoći poduzetnicima sukladno fazi razvoja, tržišnoj poziciji, sektoru djelatnosti i sl., s naglaskom na dostupnosti istih diljem Hrvatske na istoj razini kvalitete.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 50.000.000 kuna. Iskazi interesa zaprimaju se od dana objave Javnog poziva do 30.09.2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content