Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti fizičke osobe – građani. Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih energetskih učinkovitih vozila, kako slijedi: • električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, • električnih vozila kategorije M1, • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1, • vozila na vodik kategorije M1. Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva (donacije) u sljedećem iznosu po vozilu: • električno vozilo L1-L7 kategorije do 20.000,00 kuna, • vozilo M1 kategorije s plug-in hibridni pogonom – do 40.000,00 kuna, • vozilo M1 kategorije s električnim pogonom – do 70.000,00 kuna, • vozila na vodik kategorije M1- do 70.000,00 kuna. Fizičkim osobama građanima temeljem ovog Poziva Fond će dodjeljivati sredstva za nabavu najviše jednog novog vozila. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 22.000.000,00 kuna. Podnositelj dostavlja prijavu sa svom obveznom dokumentacijom isključivo putem učitavanja u sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda, u opsegu i formatima kako je detaljno obrazloženo. Prijavitelji mogu započeti s popunjavanjem prijava objavom Poziva dana 02. srpnja 2020. godine u 9.00 sati. Slanje prijava na Poziv počinje dana 13. srpnja 2020. godine u 9:00 sati, a završava: • objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili • istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content