Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na sredstva Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrade javne namjene ugradnjom jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći i subvencije od 500.000,00 kuna po prijavi za opravdane troškove, a raspoloživa sredstva po Pozivu iznose 10.000.000,00 kuna.

Prijave se mogu podnositi na www.fzoeu.hr u “e-Prijave” od 21. rujna 2020. u 9:00 sati:
1. do objave na www.fzoeu.hr :
– Obavjestio o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava ili
– Obavijesti o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili
2. do siteka 2020. godine, što prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content