Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga). Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje gradnje punionica za cestovna vozila na električnu energiju i vodik. Sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu dodjeljuje se putem pomoći, subvencija i donacija. Fond će dodjeljivati sredstva: • Pomoći: JLP(R)S-ima, tijelima državne uprave i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, • Subvencije: trgovačkim društvima, fizičkim osobama (obrtnicima i slobodnim zanimanjima), • Donacije: neprofitnim organizacijama (osim udruga i zadruga). Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 200.000,00 kuna po korisniku. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 10.000.000,00 kuna. Učitavanje prijava počinje dana 1. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati. Slanje prijava na Poziv počinje dana 24. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati, a završava: 1) objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili 2) istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content