Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Na javni poziv mogu se prijaviti (su)vlasnici postojećih obiteljskih kuća energetskog razreda (prema Q H,nd) minimalno D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj ili C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj. Osnovni uvjet je da budu zakonito izgrađene odnosno legalne. Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: • ima najviše tri stambene jedinice; • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. Maksimalno financiranje po Pozivu iznosi 204.000,00 kn s PDV-om. Opravdani troškovi su troškovi nabave i ugradnje materijala/sustava/opreme, nastali nakon objave Poziva, što se dokazuje datumom izdavanja računa. Stopa sufinanciranja od 60% opravdanih troškova primjenjuje se na sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove obiteljske kuće. Za prijavu za financiranje potrebno je izraditi izvješće o energetskom pregledu obiteljske kuće i energetski certifikat prije obnove čije troškove snosi prijavitelj. Fond će korisnicima dodjeljivati i sredstva donacije za naknade energetskim certifikatorima koji će pružiti pomoć pri ispunjavanju prijave, učitavanju prikupljene dokumentacije i same prijave na Poziv. Prijava na Poziv počinje dana 01. rujna 2020. godine u 9:00 sati, a završava ili objavom na mrežnim stranicama Fonda zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine, ovisno što prije nastupi. Kontakt osoba Regionalnog koordinatora je Anto Baltić, ing., stručni suradnik za projekte u području infrastrukture, tel: +385 34 290 215, mob: 091 6194 388, e-mail: anto.baltic@panora.hr. Detaljnije o ostalim uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći putem sljedeće poveznice:

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content