Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Dodjela sredstava namjenjenja je građanima iz ranjive skupine u opasnosti od energetskog siromaštva. Prijavitelj svoj status ranjive skupine u opasnosti od energetskog siromaštva dokazuje rješenjem o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i preporukom nadležnog centra za socijalnu skrb da prijavitelj zadovoljava socijalne kriterije utvrđene u Izmjenama i dopunama Programa energetske obnove obiteljskih kuća. Na poziv se mogu prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda (prema QH,nd) D ili lošijeg u kontinetalnog Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj. Maksimalno financiranje iznosi 200.000,00 kn s PDV-om za toplinsku izolaciju elemenata ovojnice, za zamjenu vanjske stolarije i mogućnošću ugradnje jednog sustava za korištenje OIE. Pri tome maksimalni opravdani trošak za mjere na vanjskoj ovojnici ne može biti veći od 1.000,00 kn/m2 građevinske bruto površine s PDV-om, a za sustav koji koristi OIE ne može biti veći od 36.250,00 kn s PDV-om. Opravdani troškovi su troškovi nabave i ugradnje materijala/sustava/opreme, nastali nakon objave Poziva, što se dokazuje datumom izdavanja računa. Stopa financiranja od 100% opravdanih troškova primjenjuje se na sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove obiteljske kuće. Fond će korisnicima dodjeljivati i sredstva donacije za naknade energetskim certifikatorima koji su iskazali interes za sudjelovanjem u Programu energetske obnove. Prijava na Poziv počinje dana 01. rujna 2020. godine u 9:00 sati, a završava ili objavom na mrežnim stranicama Fonda zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine, ovisno što prije nastupi. Kontakt osoba Regionalnog koordinatora je Anto Baltić, ing., stručni suradnik za projekte u području infrastrukture, tel: +385 34 290 215, mob: 091 6194 388, e-mail: anto.baltic@panora.hr. Više informacija o Pozivu možete naći putem sljedeće poveznice:

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content