Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Zaklada “Kultura nova” objavila je javne pozive na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. rujna 2020. godine. Bespovratna sredstva bit će dodijeljena udrugama i umjetničkim organizacijama u području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje programa/projekata u 2021. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2021., 2022. i 2023. godini. Indikativni proračun za Program podrške 2020 s rokom prijave 2. rujna 2020. godine, iznosi 9.750.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5. Zaklada u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. rujna 2020. godine, raspisuje javne pozive u sedam programskih područja: (1) Razvojna podrška za organizacije; (2) Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata; (3) Razvoj novih umjetničkih ideja; (4) Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj; (5) Razvoj suradničkih platformi u Europi; (6) Podrška za razvoj publike; (7) Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje. Upite vezane uz Program podrške 2020 moguće je uputiti isključivo na e-mail adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 16. lipnja 2020. do 29. srpnja 2020. te od 17. kolovoza 2020. do 27. kolovoza 2020. godine. Svi podatci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija javnih poziva Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. rujna 2020. godine, uključujući i e-prijavnice. Prijave na javne pozive podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za predaju prijava je 2. rujna 2020. godine, u 16 sati.

Rok za prijavu

2 rujna, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zaklada “Kultura nova” objavila Program podrške 2020 s rokom prijave 2. rujna 2020.

Predmet natječaja

Objavljeni natječaj