Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji može biti: – Udruga koja prijavljuje projekt u okviru ovog Poziva, nositelj projekta. Udruga može na ovaj Poziv prijaviti ili ugovoriti jedan projekt kao prijavitelj i istovremeno biti partner u jednom ili više projekata prijavljenih na ovaj Poziv. Udruga može prijaviti projekt u partnerstvu s pravnim osobama kao što su: – organizacije civilnog društva (udruge), – ustanove socijalne skrbi, – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

30 lipnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content