Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

U okviru komponente 1, prijavitelj može biti: – centar za socijalnu skrb. U okviru komponente 2, prijavitelj može biti: – ustanova; – udruga; – vjerska zajednica; – pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj; – zadruga.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije”

Predmet natječaja

Osnovni cilj ovog Poziva je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj. Operativnim programom razrađena su ulaganja u četiri temeljna područja: zapošljavanje i tržište rada, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje te potpora javnoj upravi.

Aktivnosti i operacija ovog Javnog poziva provoditi će se kroz dvije komponente:


KOMPONENTA 1:
U okviru komponente 1, prijavitelj može biti:

  • centar za socijalnu skrb.
  • KOMPONENATA 2:
    U okviru komponente 2, prijavitelj može biti:
  • ustanova;
  • udruga;
  • vjerska zajednica;
  • pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj;
  • zadruga.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog Poziva iznose 100.000.000,00 kn.

Projektni prijedlozi za obje komponente podnose se isključivo poštanskom pošiljkom ili predaju osobnom dostavom na sljedeću adresu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Radnička cesta 177, 10000 Zagreb.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga za obje komponente je 31.12.2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content