Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo prijave imaju: – trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti), – obrt, – ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti), – umjetnička organizacija, – djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost).

Rok za prijavu

28 lipnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2020. godini za sljedeća područja:
1. Izvedbene umjetnosti,
2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost,
3. Vizualne umjetnosti,
4. Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima).

Pravo prijave imaju:
– trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti),
– obrt,
– ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti),
– umjetnička organizacija,
– djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost).

Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. (Napomena:
porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak). Najniža pojedinačna potpora iznosit će 30.000,00 kuna, a najviša 350.000,00 kuna.

Poziv je otvoren od 28. svibnja do 28. lipnja 2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content