Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave.

Rok za prijavu

25 svibnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Predmet natječaja

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17) u I., II., III. i IV. skupinu i s udjelom višim od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Sredstva za Javni poziv predviđena su u financijskom planu Ministarstva za 2020. godinu na poziciji K680046 – Poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u iznosu od 18.000.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva je 25. svibnja 2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content