Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave.

Rok za prijavu

25 svibnja, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Predmet natječaja

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17) u I., II., III. i IV. skupinu i s udjelom višim od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Sredstva za Javni poziv predviđena su u financijskom planu Ministarstva za 2020. godinu na poziciji K680046 – Poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u iznosu od 18.000.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva je 25. svibnja 2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content