Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici te udruge šumoposjednika. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. Kako bi podnijeli zahtjev za potporu korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 1. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 25. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

Rok za prijavu

25 rujna, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content