Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravne osobe registrirane na području Europske unije: javna tijela, privatne komercijalne organizacije i nevladine organizacije.

Rok za prijavu

30 lipnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za program LIFE za 2020. godinu.

Predmet natječaja

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije: javna tijela, privatne komercijalne organizacije i nevladine organizacije.

Program LIFE financijski je instrument Europske unije kojim se potiče razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Kroz potprogram Okoliš sufinanciraju se pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse iz područja zaštite okoliša, učinkovitosti resursa, prirode i bioraznolikosti, dok se potprogram Klimatske aktivnosti odnosi na ublažavanje klimatskih promjena te prilagodbu na njih. Predviđeni intenzitet potpore za program LIFE iznosi do 55% prihvatljivih troškova, s iznimkom projekata za prirodu i bioraznolikost potprograma Okoliš kod kojih sufinanciranje može iznositi do 60%, odnosno do 75%.

Intenzitet potpore za pripremne i integrirane projekte iznosi 60%, odnosno 55% za projekte tehničke pomoći. Proračun pojedinog projekta nije striktno određen, već se kreće u rasponu od 500.000 do 5.000.000 EUR. Prijava projektnih prijedloga za potprogram Okoliš odvija se u dvije faze. U prvoj se fazi dostavlja konceptni sažetak najkasnije do srpnja 2020. godine. Ako projektni prijedlog prođe prvu fazu evaluacije, slijedi podnošenje pune projektne prijave u veljači 2021.

Rok za podnošenje pune projektne prijave za potprogram Klimatske aktivnosti je 6. listopad 2020. Prijava se vrši putem internetskog alata eProposal.

Objavljeni natječaj

Skip to content