Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

– udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji), a što je vidljivo iz njihova statuta i – udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Rok za prijavu

11 svibnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Predmet natječaja

Svrha i cilj Poziva je ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 i potresa 22. ožujka 2020. godine psihosocijalnim osnaživanjem te podizanjem kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, na temelju Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

Prijedlog za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti:

  • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji), a što je vidljivo iz njihova statuta i
  • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).
    Prijedlozi će se razmatrati isključivo ako udruge udovoljavaju sljedećim uvjetima:
  • upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Poziva,
  • upisane su u Registar neprofitnih organizacija.

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 10.000,00 kn do najviše 250.000,00 kuna.
Rok za prijavu na Poziv je 20 dana, zaključno s 11. svibnja 2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content