Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

– udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji), a što je vidljivo iz njihova statuta i – udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Rok za prijavu

11 svibnja, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Predmet natječaja

Svrha i cilj Poziva je ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 i potresa 22. ožujka 2020. godine psihosocijalnim osnaživanjem te podizanjem kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, na temelju Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

Prijedlog za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti:

  • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji), a što je vidljivo iz njihova statuta i
  • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).
    Prijedlozi će se razmatrati isključivo ako udruge udovoljavaju sljedećim uvjetima:
  • upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Poziva,
  • upisane su u Registar neprofitnih organizacija.

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 10.000,00 kn do najviše 250.000,00 kuna.
Rok za prijavu na Poziv je 20 dana, zaključno s 11. svibnja 2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content