Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Namijenjen je donositeljima politika u području kulturne baštine na lokalnoj i regionalnoj razini.

Rok za prijavu

27 travnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen program Cultural Heritage In Action

Predmet natječaja

Cultural Heritage in Action program je uzajamnog učenja i usavršavanja podržan od strane Europske komisije, a namijenjen je donositeljima politika u području kulturne baštine na lokalnoj i regionalnoj razini.

Program Cultural Heritage in Action podržan je iz programa Kreativna Europa, a usmjeren je na dvije aktivnosti: 1) produkciju kataloga kojim će se predstaviti 30 primjera dobre prakse iz gradova, regija, neurbanih i ruralnih područja diljem Europske unije;
2) organizaciju i provedbu 12 posjeta uzajamnog učenja koji će okupiti najmanje 20 sudionika po posjetu.

Ispunjeni obrazac potrebno je poslati na e-mail adresu navedenu u nastavku, najkasnije do 27. travnja 2020. godine: culturalheritageinaction@eurocities.eu.

Za više informacija pratite službene stranice programa Cultural Heritage in Action. Detalji Poziva i obrazac za podnošenje prijava dostupni su na poveznici:

Objavljeni natječaj

Skip to content