Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Namijenjen je donositeljima politika u području kulturne baštine na lokalnoj i regionalnoj razini.

Rok za prijavu

27 travnja, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen program Cultural Heritage In Action

Predmet natječaja

Cultural Heritage in Action program je uzajamnog učenja i usavršavanja podržan od strane Europske komisije, a namijenjen je donositeljima politika u području kulturne baštine na lokalnoj i regionalnoj razini.

Program Cultural Heritage in Action podržan je iz programa Kreativna Europa, a usmjeren je na dvije aktivnosti: 1) produkciju kataloga kojim će se predstaviti 30 primjera dobre prakse iz gradova, regija, neurbanih i ruralnih područja diljem Europske unije;
2) organizaciju i provedbu 12 posjeta uzajamnog učenja koji će okupiti najmanje 20 sudionika po posjetu.

Ispunjeni obrazac potrebno je poslati na e-mail adresu navedenu u nastavku, najkasnije do 27. travnja 2020. godine: culturalheritageinaction@eurocities.eu.

Za više informacija pratite službene stranice programa Cultural Heritage in Action. Detalji Poziva i obrazac za podnošenje prijava dostupni su na poveznici:

Objavljeni natječaj

Skip to content