Natječaji

Nadležno tijelo

Srednjoeuropska inicijativa (CEI)

Mogući prijavitelji

Javni i privatni subjekti te nevladine organizacije

Rok za prijavu

9 travnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Pokrenut izvanredni međunarodni poziv za prijavu projekata COVID-19

Predmet natječaja

Srednjoeuropska inicijativa (CEI) objavila je izvanredan javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kao hitan odgovor na pandemiju koronavirusa. Cilj mu je brzo rješavanje specifičnih potreba u 17 europskih zemalja članica CEI-ja, uključujući i Hrvatsku, a zbog izvanredne prirode poziva rok za prijavu projekata iznimno je kratak, do 9. travnja.

Prihvatljivi prijavitelji su javni i privatni subjekti te nevladine organizacije, a tri prioriteta i prihvatljive aktivnosti po svakom od njih su sljedeći:
(1) Zdravstvo i telemedicina: Kupnja opreme za hitne medicinske potrebe; Kupnja softvera za medicinu i ostalih IT alata za olakšavanje telemedicine; Organiziranje online seminara (webinara) za olakšavanje prijenosa znanja između zdravstvenih stručnjaka (iz CEI članica iz EU prema članicama CEI iz zemalja koje nisu u EU); Izrada i produkcija informativnih materijala (infografika, videa, kampanja na društvenim medijima) kako bi se olakšalo širenje znanja i svijesti o mjerama, uključujući higijenske mjere za sprječavanje širenja COVID-19; Prijevod dokumenata, informacija, materijala i istraživačkih radova na nacionalne jezike članica CEI-ja koje nisu članice EU.
(2) Edukacija i e-učenje / učenje na daljinu: Kupnja opreme za potrebe e-učenja, uključujući hardver (školske digitalne ploče, računala, laptopi, tableti, uređaji i sl.) i softver (online alati, platforme za učenje na daljinu itd.); Organiiranje online seminara (webinara) za olakšavanje prijenosa znanja između obrazovnih stručnjaka (iz CEI članica iz EU prema CEI članicama koje nisu u EU).
(3) Podrška mikro, malim i srednjim tvrtkama: Kupnja opreme za olakšavanje rada na daljinu, uključujući hardver (računala, laptopi, tableti, uređaji i sl.) i softver (online alati, platforme za rad na daljinu i sl.); Organiziranje online seminara (webinara) za olakšavanje transfera znanja među gospodarskim stručnjacima i djelatnicima (iz CEI članica koje su u EU prema CEI članicama koje nisu u EU); Ugovaranje konzultantskih usluga za olakšavanje inovacije, s posebnim fokusom na digitalizaciju i dematerijalizaciju poslovanja.

Ukupan proračun natječaja je 600 tisuća eura, a maksimalan iznos potpore po projektu je 40 tisuća eura, uz 100-postotno financiranje.

Objavljeni natječaj

Skip to content