Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici su neprofitne organizacije iz područja zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalne skrbi te vjerske zajednice, vlasnici građevina javne namjene u kojima korisnici provode aktivnosti za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih i vjerskih potreba u zajednici, a koje pridonose cilju Programa.

Rok za prijavu

6 travnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu ulaganja u zajednicu

Predmet natječaja

Program ulaganja u zajednicu odražava potrebe šire lokalne zajednice za ulaganje u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju građevina javne namjene čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, izvornih vrijednosti, vjerskih sloboda i očuvanju kulturne baštine, kao i druge građevine javne namjene koje imaju utjecaj na širu lokalnu zajednicu i čija će provedba pridonijeti ostvarenju cilja Programa.

Program zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Predviđeni iznos sredstava za Program iznosi 20.000.000,00 kuna i dodijelit će se projektima koji doprinose cilju Programa. Najviši iznos sredstava koji se prema ovom Pozivu može dodijeliti jednom podnositelju iznosi 500.000,00 kuna s PDV-om.

Poziv se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva: www.razvoj.gov.hr pod nazivom „Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu ulaganja u zajednicu“, a rok za podnošenje zahtjeva je 6. travnja 2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content