Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: – jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja – jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području.

Rok za prijavu

26 ožujka, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Program podrške brdsko planinskim područjima 2020. godine

Predmet natječaja

Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdskoplaninskog područja.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:
– jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja
– jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području.

Cilj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja je pridonijeti njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te potaknuti aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit brdsko-planinskih područja i njihov gospodarski oporavak što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu“ (Narodne novine, broj 117/19), aktivnost K 758042 – Razvoj brdsko-planinskih područja u iznosu 26.000.000,00 kuna.

Poziv se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i otvoren je 15 kalendarskih dana od dana objave.

Objavljeni natječaj

Skip to content