Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

5 svibnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini

Predmet natječaja

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirani sredstvima Državnog proračuna u 2020. godini jesu:
– arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti za koje je rješenje dobiveno u postupku javnog arhitektonsko-urbanističkog-skulptorskog-krajobraznog natječaja,
– stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe, a koje se postavlja u prostor,
– spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom čije je rješenje dobiveno u postupku arhitektonskog natječaja za izgradnju ili unutarnje uređenje,
– spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja.

Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu, u razdjelu 041 Ministarstvo hrvatskih branitelja, na Aktivnosti K 754007 “Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu“, Račun 3632 “ Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna“ i Račun 3821 „Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama“.

Podnositelji zahtjeva mogu prijaviti izgradnju jednog spomen-obilježja na području Republike Hrvatske.

Zahtjevi se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Povjerenstvo za spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, s naznakom „sufinanciranje spomen-obilježja“, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1.

Javni poziv otvoren je od 6. ožujka 2020. godine do 5. svibnja 2020. godine.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content