Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Fizičke osobe i udruge iz Domovinskog rata

Rok za prijavu

5 svibnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini

Predmet natječaja

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju sve fizičke osobe i udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj barem godinu dana prije podnošenja zahtjeva, neovisno o njihovom prethodnom književnom ili publicističkom radu i iskustvu.

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga za tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2020. godini.
Predmet ovog Javnog poziva je i prikupljanje projektnih prijedloga za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku već objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2020. godini.

Svrha i cilj ovoga Javnog poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. te Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2020.-2022., kroz povećanu dostupnost pisane riječi o Domovinskom ratu u kulturnome životu, afirmacija pisane riječi i autora koji pišu o Domovinskom ratu.

Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti do najviše 30.000,00 kuna za pripremu i tisak književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu, odnosno najviše 20.000,00 kuna za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku književnog ili publicističkog djela o Domovinskom ratu. Jedan podnositelj može prijaviti najviše jedan projekt za pripremu i tisak te jedan projekt za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku.

Javni poziv s obrascem zahtjeva za sufinanciranje objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva www.branitelji.gov.hr, a otvoren je od 6. ožujka 2020. godine do 5. svibnja 2020. godine

Objavljeni natječaj

Skip to content