Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava donacije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata kojima se doprinosi i potiču razmjene i ponovne uporabe isluženih proizvoda pri čemu postupci ponovne uporabe mogu uključivati potrebu proizvoda za istu svrhu za koju je predviđen ili za neku drugu funkciju, obnovu proizvoda koja omogućuje povrat proizvoda u zadovoljavajuće radno stanje, popravak ili ispravak određene greške u proizvodu, akcijsko skupljanje i ponovnu prodaju isluženog proizvoda ili dijelova proizvoda i sl. Vrste proizvoda pogodne za ponovnu uporabu koje mogu biti predmet Javnog poziva su: – Tekstil (odjeća i obuća, tekstil za kućanstva, tepisi, zavjese, posteljina, ručnici), – Namještaj (ormari, kreveti, stolovi, stolice i sl.), – Roba široke potrošnje (kuhinjsko posuđe i pribor, knjige, igračke, bicikli, kolica i sl.). Pravo na prijavu projekta podnošenjem ponude imaju zadruge registrirane prema Zakonu o zadrugama koje promiču zaštitu okoliša i održivi razvoj. Prijavu projekta na Javni poziv mogu podnijeti zadruge koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH. Za sigurnost korištenja proizvoda iz ponovne uporabe sva odgovornost je na korisnicima ovog Javnog poziva. Proizvode iz ponovne uporabe potrebno je označiti znakom „ponovne uporabe“ (znak „ponovne uporabe“ biti će dostupan na ,mrežnim stranicama Fonda), a nove korisnike upoznati sa svim prednostima/nedostacima istog. Javnim pozivom za neposredno sufinanciranje projekata ponovne uporabe proizvoda osigurana su sredstva donacije za projekte zadruga kojima se doprinosi smanjenju pritisaka na okoliš koje uzrokuje proizvodanja novog i često manje trajnog proizvoda, razvoju pozitivnog stava prema „zelenom“ gospodarstvu i razvoju lokalnih partnerskih modela. Fond će po Javnom pozivu dodjeljivati sredstva donacija sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda. Raspoloživa sredstva Fonda po Javnom pozivu iznose 120.000,00 kn, a osigurana su Financijskim planom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. projekcijama plana za 2021. i 2022. godinu na aktivnosti K200008 Ostali projekti i programi zaštite okoliša. Rok za provedbu projekta je 8 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora o sufinanciranju projekta ponovne uporabe proizvoda sredstvima Fonda. Rok za dostavu ponuda na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske 2020. godine, odnosno objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog pozivana mrežnoj stranici Fonda.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content