Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (NN 42/18, dalje: Program) u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem poljoprivrednog gospodarstva te bavljenja primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom. Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva mora imati status nezaposlene osobe i biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Potpora iznosi do najviše 80.000,00 kuna, uključujući i navedeni iznos. Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom. U Državnom proračunu za 2020. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 37 zahtjeva zaprimljenih po ovom javnom pozivu. Postupak dodjele potpore sastoji se od sljedećih faza: • podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu, • administrativna provjera prihvatljivosti podnositelja, • procjenjivanje/bodovanje zahtjeva, • obavijest podnositelju o finaliziranju prethodnih faza postupka te upućivanje u postupak registracije djelatnosti i upisa u odgovarajući upisnik odnosno obavijest o odbijanju zahtjeva, • ugovaranje, • isplata cjelokupnog odobrenog iznosa potpore. Zahtjevi se podnose na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, isključivo putem pošte ili osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpore za samozapošljavanje za djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini“. Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom Pozivu traje od 18. veljače do 18. ožujka 2020. godine.

Rok za prijavu

18 ožujka, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content