Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je objavilo otvoreni poziv „Uspostava reciklažnih dvorišta“ za građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu reciklažnih dvorišta-mobilnih jedinica. Prihvatljivi prijavitelji za ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave. Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda predviđena za ovaj Poziv iznose 100 milijuna HRK. Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000 HRK. Po jednom projektnom prijedlogu može se dodijeliti od 500.000 HRK do 4.500.000 HRK bespovratnih sredstava za reciklažna dvorišta-građevine, odnosno od 100.000 HRK do 800.000 HRK za reciklažna dvorišta-mobilne jedinice. Intenzitet potpore bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog je max. 85% od ukupno prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u sklopu ovog Poziva su: – aktivnosti građenja i opremanja reciklažnog dvorišta, – priključenja na komunalnu i energetsku infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste za potrebe reciklažnog dvorišta, – aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba, nadzor radova (stručnog i projektantskog nadzora, koordinatora zaštite na radu tijekom građenja), – aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom, – aktivnosti vezane uz provedbu ugovora o nabavi roba (za mobilne jedinice), – usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, – izobrazno-informativne aktivnosti za korištenje reciklažnog dvorišta te promidžbu i vidljivost i dr. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 18. ožujka 2020. do 15. veljače 2021. godine.

Rok za prijavu

15 veljače, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content