Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

3 ožujka, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen je Javni poziv za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema “Programu održivog razvoja lokalne zajednice”

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekta u 2020. godini prema “Programu održivog razvoja lokalne zajednice”.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u:
➢ I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave,
➢ I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave,
➢ III. i IV. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave, ukoliko se projekt provodi
na prihvatljivim područjima provedbe.

Korisnici Programa su dužni prilikom pripreme i provedbe projekata voditi računa o primjeni horizontalnih načela u provedbi projekata, odnosno promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (promicanja ravnopravnosti spolova te zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi) i promicanju održivog razvoja (očuvanje, zaštita i unaprjeđenje zaštite okoliša, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i unaprjeđenja energetske učinkovitosti).

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.
Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja
podršku u :

 • unapređenju društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture,
 • razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.
  Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu
  sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17
  i 118/18) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema
  stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), stekle status potpomognutog područja.
  Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše
  1.000.000,00 kuna s PDV-om bez obzira na broj odobrenih projekata. Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna.
  Ukupna sredstva Programa raspoređuju se na ulaganja iz područja:
 • unapređenja društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture u iznosu od 65.000.000,00 kuna,
 • razvoj infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak u iznosu od 15.000.000,00 kuna.

Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime izravno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava ESI fondova, a Ministarstvo potiče transparentnost kroz podijeljene aktivnosti pripreme, odlučivanja i provedbe Programa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 3. ožujka 2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content