Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Fizičke i pravne osobe.

Rok za prijavu

18 svibnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljena dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Predmet natječaja

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).
  Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 300.000.000,00 HRK od čega:
 • 162.000.000,00 HRK za mikro, mala i srednja poduzeća,
 • 18.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća,
 • 108.000.000,00 HRK za velika poduzeća,
 • 12.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu velikih poduzeća.
  Visina javne potpore po projektu iznosi:
  Mikro, mali i srednji korisnici:
  Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
  Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
 • do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
 • do 2.000.000 EUR za ostale sektore i
 • do 200.000 EUR za korisnike početnike.
  Veliki korisnici:
  Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
  Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
 • do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
 • do 3.000.000 EUR za ostale sektore i
 • do 200.000 EUR za korisnike početnike.
  Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
  Zahtjevi za potporu za navedeni natječaj mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 18. svibnja 2020. godine do 12:00 sati.

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2. »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla.Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR, osim za korisnike početnike kod kojih najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 200.000 EUR.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 70.000.000,00 HRK.
Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Zahtjevi za potporu za navedeni natječaj mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content