Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće.

Rok za prijavu

30 studenoga, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen je Poziv za sufinanciranje i program držane potpore za ulaganje u postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:

  1. Fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
  2. Mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva je 50.000.000,00 HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
• najniži iznos 1.000.000,00 HRK
• najviši iznos 7.500.000,00 HRK

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. studenoga 2020. godine.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 2. ožujka 2020. godine.

Uz Poziv „Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“ objavljen je i program dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za recikliranje/obradu građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kojim se definiraju ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora za projekte koji će se provoditi u okviru Operativnog Programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

MZOE je odgovorno za provedbu ovog Programa i istovremeno obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 1, koje planira i pokreće odabir projekata u obliku otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga, provodi postupak ocjenjivanja projekata i donosi odluku o financiranju odabranih projekata. Fond za zaštitu okoliša i energentsku učinkovitost obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2 i provodi postupak provjere prihvatljivosti izdataka.

Potpore za ulaganja koje će se financirati na temelju ovog Programa dodjeljuju se za ulaganja u postrojenja za recikliranje/obradu građevnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada sukladno postupcima recikliranja/obnavljanja otpadnih organskih tvari oznake R3, recikliranja/obnavljanja otpadnih metala i spojeva metala oznake R4 i recikliranja/obnavljanja drugih otpadnih anorganskih materijala oznake R5 propisanima u Dodatku II Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Objavljeni natječaj

Skip to content