Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, te poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada a koji će kroz provedbu projekta zaposliti osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada.

Rok za prijavu

18 veljače, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca i osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju

Predmet natječaja

Za ostvarivanje prava na dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, te poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada a koji će kroz provedbu projekta zaposliti osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada.

Predmet Javnog natječaja je dodjela posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kuna.

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom, a služe za:
– nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom;
– ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (programi osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad osoba s invaliditetom);
– izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom;
– pokriće troškova administracije vezanih uz pružanje usluge procjene radne učinkovitosti u centru za profesionalnu rehabilitaciju, pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom po projektu.

Podnositelj prijave mora kumulativno ispuniti sljedeća 3 kriterija:

1. kriterij unapređenja poslovanja razvojem novih tehnologija i poslovnih procesa
2. kriterij održavanja zaposlenosti i novog zapošljavanja
3. kriterij samoodrživosti projekta na način da podnositelj prijave tijekom provedbe projekta sam osigura pokriće troškova rada osobe s invaliditetom kao i osiguranje pokrića prihvatljivih troškova projekta većih od maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava te osiguranje pokrića neprihvatljivih troškova.

Objavljeni natječaj

Skip to content