Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Znanstveno- istraživačke institucije.

Rok za prijavu

3 veljače, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu

Predmet natječaja

Mjerom Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelinjih proizvoda sufinanciraju se projekti primijenjenih istraživanja u pčelarstvu temeljem Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

Svrha mjere Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelinjih proizvoda određena je točkom 6.4. Programa.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju znanstveno- istraživačke institucije.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja za prikupljanje i odabir projekata Primijenjenih istraživanja u pčelarstvu na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Podnositelj je dužan Agenciji za plaćanja dostaviti Zahtjev za isplatu sredstava sukladno članku 23. Pravilnika do 31. srpnja 2020. godine za jednogodišnje projekte i za prvu godinu provedbe dvogodišnjih projekata te do 31. srpnja tekuće pčelarske godine za svaku sljedeću godinu provedbe dvogodišnjih projekata.

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su troškovi nastali u razdoblju od odobrenja projekta do 31. srpnja 2020. godine za jednogodišnje projekte i prvu godinu provedbe dvogodišnjih projekata odnosno od 01. kolovoza 2020. do 31. srpnja 2021. godine za drugu godinu provedbe dvogodišnjih projekta, a potrebni su za izvođenje projekta i evidentirani u poslovnim knjigama koje se vode tijekom razdoblja trajanja projekta.

Objavljeni natječaj

Skip to content