Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

JLP(R)S-i

Rok za prijavu

31 siječnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini

Predmet natječaja

Prihvatljivi prijavitelji Projektnog prijedloga su JLP(R)S-i te oni mogu prijaviti Projektni prijedlog za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište).
Ispunjavanje obveze unošenja podataka u Evidenciju športskih građevina koja je sastavni dio Informacijskog sustava u sportu (ISS) jedan je od uvjeta za prijavu na Javni poziv.

Cilj Javnog poziva je poticanje razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe športskih vrijednosti i popularizacije športa među građanima, unaprjeđenja sustava športa te međunarodne športske promocije Republike Hrvatske.

Cilj je ujedno i pokušati izbjeći ili ispraviti pogreške na postojećim športskim građevinama koje utječu na kvalitetu bavljenja športom s obzirom na tehničke uvjete i druge propise koje športske građevine trebaju zadovoljavati kako bi bile odgovarajuće za sigurno i nesmetano obavljanje športske aktivnosti svim korisnicima, a ujedno i da bi bile kompatibilne s propisima krovnih svjetskih ili europskih udruženja za pojedini šport.

Ukupna vrijednost Javnog poziva je 16 milijuna kuna, a njime se provode mjere Nacionalnog programa športa 2019. – 2026. obuhvaćene u Općem cilju 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom“.

Objavljeni natječaj

Skip to content